Various facilities with solar photovoltaic technology (isolated)

Cámara de combustión en la instalación de biomasa en lavandería de Corosma
Biomass for the boiler room at the Corosma laundry
18 November, 2014
Parque solar fotovoltaico conexión a red en Lucainena
Maintenance of the Lucainena de Las Torres Solar Park (grid connection)
18 November, 2014
Mostrar todo
Instalación solar fotovoltaica aislada

Isolated solar photovoltaic facilities for very specific uses.